Dây chuyền cỏ 4 lá màu xanh lá

125.000 

Dây chuyền cỏ 4 là màu xanh lá

Chất liệu: hỗn hợp

Bảo hành: Đổi hàng trong vòng 7 ngày

Dây chuyền cỏ 4 là màu xanh lá

Chất liệu: hỗn hợp

Bảo hành: Đổi hàng trong vòng 7 ngày

Mã: SGL-369 Danh mục: